Varausehdot lomamökkien vuokraukseen

Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun täysivaltainen varaaja, asiakas on tehnyt varauksen.

Varaaminen ja maksuehdot​

Tehtyään varauksen asiakas saa laskun, jossa on vuokranmaksuun liittyvät tiedot. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava seitsemän vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Maksettaessa on käytettävä viitenumeroa. Maksamatta jättäminen ei ole peruutus!
Tervalepikon Torpilla on oikeus perua varaus, mikäli suoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Jos varauksen alkuun on alle kuusi viikkoa, maksu tulee suorittaa varauksen yhteydessä saadulle pankkitilille kokonaisuudessaan heti. Asiakkaan tulee avaimen luovutuksen yhteydessä pyydettäessä esittää tosite tai voucher maksu-suorituksesta. Saman vuorokauden aikana alkavan varauksen asiakas maksaa Tervalepikon Torpissa käteisellä.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidetään.

Arvonlisävero sisältyy hintoihin voimassa olevan lainsäännöksen mukaan (tällä hetkellä 10 %).

Peruutukset​

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti Tervalepikon Torpille, joko sähköpostitse tai kirjeitse. Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa:

  • kuusi viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista, varausmaksua ei palauteta
  • myöhemmin kuin kuusi viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista, veloi-tetaan koko vuokra.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Tervalepikon Torpille. Mikäli asiakas luotettavasti osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen määräajassa, hyväksytään peruutus vaikka se myöhästyisi.


Tervalepikon Torppien oikeus perua varaus​

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, tai Tervalepikon Torpista riippumaton este kuten esimerkiksi palo- tai vesivahinko, voi Tervalepikon Torpat perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra varausmaksua lukuunottamatta kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli asiakas ei maksa ajallaan varausta koskevia suorituksia, on Tervalepikon Torpilla oikeus katsoa varaus peruuntuneeksi.


Asiakkaan oleskelu lomakohteessa​

Mökkien viikkovuokraan kuuluu loma-asunnon ja saunan vapaa käyttöoikeus. Soutuveneen vapaa käyttöoikeus sisältyy mökin hintaan kesäaikaan. Moottori on mahdollista vuokrata lisähintaan. Mökin vuokraan sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailu-astiat ja ruokailuvälineet. Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät vuokrahintaan. Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokrahintaan. Liinavaate- ja pyyhesettejä on mahdollista vuokrata Tervalepikon Torpat lomamökkien omistajilta. Mökin siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse, ellei toisin ole sovittu varauksen yhteydessä. Mikäli varauksen päättyessä huvilaa ei ole jätetty siistiksi tai siivous on puutteellista, on Tervalepikon Torpilla oikeus periä vähintään normaali vuokramökin siivousmaksu tai siivouksesta aiheutuvat muut kulut.
Mökkiä saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu esittelytekstissä vuodepaikkamääränä, tai mitä mökkiä varattaessa on sovittu kirjallisesti. Teltan tai asuntoauton tai -vaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty.
Lemmikkieläinten tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava loma-ajankohtaa varattaessa. Lemmikkieläimiä saa tuoda Vesan Villaan ja Villa Ebbaan. Asiakas on vastuussa lemmikkieläinten aiheuttamista vahingoista, esimerkiksi ylimääräisestä siivouksesta, myös lemmikin jätösten korjaaminen pihaympäristöstä kuuluu asiakkaalle. Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Mikäli huoneistossa on tupakoitu, veloitamme puhdistuskulut.

Vahingot ja valitukset

Varaaja on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan omistajalle.

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua ja loman aikana suoraan kohteen omistajalle puhelinnumeroon +358 400 371291.
Tervalepikon Torpat ei vastaa esitetekstien painovirheistä eikä painamisen tai julkistamisen jälkeen tulleista muutoksista.

Häiriö- tai vaara-tilanteesta johtuva vuokrasopimuksen purkaminen

​Mikäli asiakas aiheuttaa häiriötä eikä vuokranantajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa lomamökillä tai lähiympäristössä oleville, on vuokranantajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista yllä olevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan asiakkaalta.

Yhteistyökumppaneiden tarjoamat palvelut

​Tervalepikon Torppien yhteistyö-kumppanit vastaavat itse tarjoamistaan palveluista. Niissä noudatetaan kunkin palveluntarjoajan varaus- ja peruutusehtoja. Tervalepikon Torpat eivät ole millään tavoin vastuussa muusta kuin oman yrityksensä tarjoamista palveluista.

Avaimen luovutus​

Mökki on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 11.00. Lomamökin avain luovutetaan asiakkaalle tai hänen valtuuttamalle henkilölle sähköpostitse tai puhelimitse ilmoitettuna arvioituna saapumis-ajankohtana. Tervalepikon Torpilla on oikeus periä avaimen katoamisesta aiheutuneet kulut kuten esimerkiksi lukkojen uudelleensarjoitus ja uudet avaimet. Avaimet tulee jättää lähtöpäivänä lomakohteen keittiön pöydälle sekä huolehtia, että kiinteistö on lukittu ja tuuletusikkunat ovat kiinni.