Tarinamme

Tervalepikon Torpat lomamökit sijaitsevat metsäpalstalla, jota kutsutaan Perämetsäksi. Tainan isä teki Perämetsän läpi Leppäkorventieltä Suojärven rantaan johtavan metsätien raivatessaan katepillarilla maatilan peltoja 1960-luvun lopulla. Tie helpotti kesällä alueella laiduntavan karjan, hiehojen, hoitamista. Hiehoille vietiin kivennäistä ja väkirehua samalla, kun niiden hyvinvointia seurattiin. Hiehot joivat vettä alueella kulkevasta purosta tai järven rannalta. Järven rannan kaislikkoa hiehot pitivät kurissa syömällä sitä. Tervalepikon Torpat lomamökkien ympäröivällä alueella laidunsi nautakarjaa jo 1930-luvulla. Laiduntaminen on antanut alueen kasvillisuuteen omaleimaisuutta, esimerkiksi metsämansikan.
​​​

Lapin hiihtoladuilla Taina alkoi käydä Vesan kanssa vuosittain 1990-luvulla. Mökkimajoituksista jäi käytännön kokemuksen kautta monta hyvää vinkkiä mieleen, jos joskus oman mökin rakentaisi. Vinkit tulivatkin hyvään käyttöön, kun 2000-luvulla Vesa ja Taina päättivät rakentaa kaksi vuokramökkiä Perämetsän palstalle. Tärkein mieleen jäänyt juttu oli kunnon portaat alakerrasta yläkertaan. Lapin mökeissä oli niin monesti saanut kokea jyrkät tikkaat tai portaat varsinkin yläkerrasta alakertaan tullessa. Tervalepikon Torpat on piirtänyt arkkitehti Hilja Moilanen.

Tainan Tuvan ja myös Vesan Villan hirret ovat kasvaneet vuokramökkejä ympäröivässä metsässä. Vesa on rakentanut mökit ja veistänyt hirsien pinnat käsin kirveellä. Veistojälki on hieno ja näkyvissä myös mökkien sisätilojen seinissä. Tainan Tupa on ollut käytössä joulukuusta 2004 ja Vesan Villa toukokuusta 2006 alkaen.

Vesan Villan lampeen vettä tuova puro saa alkunsa vesilähteestä, joka toimi karjan juomapaikkana. Nykyisin lähde juomapaikkana on kuivahtanut eikä sitä voi sellaisenaan nähdä. Lähteen ympäristöstä vesi valuu edelleen purona Vesan Villan lampeen. Lammen vesi on raikasta, puron lisäksi vettä siihen tuo lammen pohjan lähteet. Puron rannalla kosteikossa kasvoi isoja tervaleppiä. Kun puro laajennettiin uimapaikaksi, Vesan Villan lammeksi, tervaleppiä jätettiin kasvamaan lammen lähistölle muistuttamaan alueen historiasta. Lammesta vesi jatkaa kulkuaan purona Suojärveen.